THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Huỳnh Thanh Khiết

0903 084 158 - 0869 086 079

SẢN PHẨM MỚI

SFarm D01
SFarm D01
Omega Grow 5-1-1
Omega Grow 5-1-1
SFarm BP01 40Kg
SFarm BP01 40Kg
SFarm BP00
SFarm BP00
Tricel 48EC
Tricel 48EC
Zinctrust 600 (35%Zn)
Zinctrust 600 (35%Zn)
Nutri Fert NPK
Nutri Fert NPK
Bortrust 15 (15%Bo)
Bortrust 15 (15%Bo)

PHÂN BÓN RỄ

Nutri Fert NPK
Nutri Fert NPK
SFarm BP01 40Kg
SFarm BP01 40Kg
SFarm BP00
SFarm BP00

PHÂN BÓN LÁ

Phân bón lá Senca Liquid
Phân bón lá Senca Liquid
Zinctrust 600 (35%Zn)
Zinctrust 600 (35%Zn)
Senca Micro Tropic
Senca Micro Tropic
Senca Starter 0-46-30+TE
Senca Starter 0-46-30+TE
Phân bón lá Senca 12
Phân bón lá Senca 12
Phân bón lá Senca 23
Phân bón lá Senca 23
Senca Micro 3g
Senca Micro 3g
Phân bón lá Senca 11 15g
Phân bón lá Senca 11 15g
Phân bón lá Senca 31
Phân bón lá Senca 31
Phân bón lá Senca 32
Phân bón lá Senca 32
Phân bón lá Senca 16 50g
Phân bón lá Senca 16 50g
Phân bón lá Senca 21
Phân bón lá Senca 21
Bortrust 15 (15%Bo)
Bortrust 15 (15%Bo)
SFarm D01
SFarm D01

THUỐC TRỪ SÂU, RẦY

Thuốc trừ sâu Confidor
Thuốc trừ sâu Confidor
Thuốc trừ sâu sinh học Radiant
Thuốc trừ sâu sinh học Radiant
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc trừ sâu sinh học Dupont Prevathon
Thuốc trừ sâu sinh học Dupont Prevathon
Tricel 48EC
Tricel 48EC