THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Huỳnh Thanh Khiết

0903 084 158 - 0869 086 079

Thuốc trừ sâu

Tricel 48EC
Tricel 48EC
Thuốc trừ sâu Confidor
Thuốc trừ sâu Confidor
Thuốc trừ sâu sinh học Radiant
Thuốc trừ sâu sinh học Radiant
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc trừ sâu sinh học Dupont Prevathon
Thuốc trừ sâu sinh học Dupont Prevathon